1. Zoek je een school in
    regio Aarschot?
  2. Zoek je een school in
    regio Diest?
  3. Zoek je een school in
    regio Tessenderlo?
go

Verkiezingen nieuwe schoolraden

geplaatst op: 6 oktober 2012

Dit schooljaar worden nieuwe schoolraden verkozen. Op 1 april 2013 treden ze in werking, maar daar gaat een hele kiesprocedure aan vooraf. Personeelsleden, ouders, meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus kunnen zich kandidaat stellen.

Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen/cursisten maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders, meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers van de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

Kandidaatstelling
De geledingen ‘ouders’ (en meerderjarige cursisten in het CVO) en ‘personeel’ werden ondertussen uitgenodigd om zich kandidaat te stellen tot uiterlijk 31 oktober  2012.
Van 1 tot 12 december 2012 zijn er rechtstreekse verkiezingen.

Coöptatie van 2 leden uit de sociale, economische en culturele milieus (verder ‘sec’ genoemd)
De bedoeling van de samenstelling van de schoolraad is ook het aantrekken van personen uit de ‘sec’-milieus.
Zij hebben nog wat meer tijd om zich kandidaat te stellen, nl. uiterlijk op 1 februari 2013.
De rechtstreeks verkozen ouders / meerderjarige cursisten (3) en personeelsleden (3) – die gekend zijn na 12.12.2012 – zullen na 1 februari 2013 twee leden coöpteren uit de kandidatenlijst van mensen die zich een of andere manier betrokken voelen bij de werking van de school.
Dat kunnen oud-leerlingen zijn, maar ook ouders die kinderen hebben of gehad hebben in de school van hun keuze. Kortom, iedereen die constructief wil meewerken aan het beleid van de school die hem of haar nauw aan het hart ligt.

Belangstellenden kunnen zich vanaf nu tot eind januari 2013 kandidaat stellen via het formulier KR1 dat hier kan gedownload worden.

Meer info over de verkiezingen van de schoolraden vind je op
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/verkiezingschoolraad/Pages/default.aspx